Servis klimatizací

Servis klimatizací Sinclair, Toshiba, LG, Daikin i ostatních značek. Provádíme pravidelný sezonní servis klimatizací, tento servis zahrnuje:

 

- vyčistění filtrů vnitřní jednotky
- dezinfekce výparníku
- vyčištění venkovní jednotky
- kontrola chladícího okruhu
- kontrola elektroinstalace
- kontrola funkcí klimatizace

Provádíme pravidelné roční kontroly těsnosti systémů s náplní chladiva nad 5tCO2ekv. U systémů s náplní chladiva nad 5tCO2ekv. je nutná (dle vyhlášky 279/2009 MŽP) každoroční kontrola těsnosti chladícího okruhu a provedení zápisu do knihy kontrol, kterou každá klimatizace s náplní chladiva nad 5tCO2ekv. musí mít. Často kladené otázky - stránky Ministerstva životního prostředí.

Výměna chladiv v klimatizacích

Provádíme výměnu chladiv v klimatizacích. Při úniku chladiva z klimatizace které obsahuje dnes zakázaný freon (R22), nahrazujeme toto chladivo jiným, povoleným a pro této účel vyrobeným ekologickým chladivem (R417A).

Cena této služby je závislá na cenové nabídce volejte tel. 603 838 444.