Opravy a servis klimatizací

Firma Elektron je léty prověřenou spolehlivou volbou při potřebě oprav či servisu klimatizací. Odborníci v oboru jsou schopni provést servis na klimatizacích Sinclair, Toshiba, LG, Daikin i na ostatních značkách. Také provádějí pravidelný sezónní servis klimatizací.

Servis klimatizací

Tato služba, kterou firma Elektron poskytuje, zahrnuje několik prací. Specializovaní pracovníci se zabývají vyčistěním filtrů vnitřní jednotky, zajišťují desinfekci výparníku, vyčištění venkovních jednotek. Také provádějí kontrolu chladicího okruhu a elektroinstalace, aby se předešlo riziku vzniku případných potíží, a dokážou zajistit i kontrolu všech funkcí klimatizací.

Podle nové vyhlášky 279/2009 Ministerstva životního prostředí ČR je u přístrojů, které obsahují více než 3kg chladiva, nutná každoroční kontrola těsnosti chladícího okruhu a provedení zápisu do knihy kontrol, kterou každá klimatizace s náplní chladiva nad 3kg musí mít.

Výměna chladiv v klimatizacích

Firma zajišťuje také výměnu chladiv v klimatizacích. Pokud dojde u starších modelů k úniku dnes již zakázaného freonu, je firma schopna zajistit výměnu chladicího média za jiné, povolené a pro tento účel ekologicky vhodné chladivo. Cena této služby je závislá na cenové nabídce. Víc informací na čísle: 603 838 444.

Firma působí po celém Zlínském kraji – v Uherském Hradišti, Zlíně, Buchlovicích, Hluku a dalších městech.