Revize průmyslové elektroinstalace

Všechny u nás objednané elektroinstalace provádíme na základě důkladného zmapování terénu. Stejně tak je to s revizemi. Zjistíme, jestli je vše v pořádku a funguje, jak má. Pokud někde nalezneme chybu, řešíme ji co nejšetrněji s ohledem na to, aby došlo k minimálním změnám. K celé revizi zajistíme potřebnou dokumentaci.

Jaké revize zajišťujeme

Revidujeme průmyslové elektroinstalace ve výrobních i skladovacích prostorech. Jedná se o osvětlení, zásuvkové obvody, elektrické vytápění, hromosvody, elektrické instalace a elektrické ruční nářadí a spotřebiče apod. Revidujeme elektroinstalace v kabelových trasách z pozinkovaných klasických, drátěných i plastových žlabů.

Pravidelné revize elektroinstalace

V každé firmě je třeba pravidelné revize příslušných elektrozařízení. Bez pravidelné revize není možné s některými stroji po vypršení předchozí revize pracovat. V tomto ohledu Vám nabízíme dlouhodobější spolupráci. Na konci každé revize pro Vás zpracujeme závěrečnou zprávu o revizi přístrojů. Pravidelnou revizí chráníte nejen sebe, ale i své zaměstnance. Při jakémkoli úrazu spojeném s prací s elektrospotřebičem se chráníte a máte doklad o tom, že stroj je pravidelně kontrolován a chráněn. Pravidelná revize spadá do oblasti inspektorátu bezpečnosti práce.