Klimatizace - Slovník pojmů

Art cool – je klimatizační jednotka, která představuje alternativu ke konvenčnímu designu běžně používaných jednotek. Může mít vzhled uměleckého díla, Vaši fotky nebo imitace dřeva či zrcadla. Přední barevný panel je u některých typů Art cool vyměnitelný.

Auto restart - klimatizace vybavená touto funkcí se při výpadku elektrické energie a následném spuštění automaticky zapne v nastavení, které bylo zadáno před výpadkem.

Čtyřcestný ventil – přepíná okruh z chlazení na topení (horké páry nejdou do kondenzátoru, ale do výparníku).

Dehydrátor – filtrační nádoba naplněná dehydratační látkou (například silikagelem), která při průchodu chladiva pohlcuje vodu.

Filtry (vzduchové) – zachycují částečky prachu, pachy a jiné částice obsažené ve vzduchu. Některé klimatizace jsou navíc vybaveny moderními technologiemi (viz plasma filtr ) pro ničení bakterií, osvěžování vzduchu apod.

Chaos swing - simuluje přirozené proudění vzduchu pohybem lamel a změnou otáček ventilátoru. Tento systém dokonaleji mísí vzduch v místnosti a zabezpečuje rovnoměrnější rozložení teplotních zón.

Chladivo – je teplonosná látka, která slouží k předávání nebo odebírání tepla. Chladivo je sloučeninou určitých základních prvků nebo směsi dvou a více chladiv, která jsou mezi sebou netečná. Každé chladivo má jiné složení a to určuje jeho vlastnosti - například jinou teplotu odpařování, rychlost odpařování, tlakové poměry kondenzace a podobně. Vzájemným mícháním se dá pochopitelně určovat, jakou vlastnost má směs primárních chladiv mít. Námi dodávané klimatizace pracují výhradně s ekologickými chladivy R-407c a R-410a, která neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

Chlazení - režim, při kterém je klimatizace nastavena na odjímání tepla chlazenému prostoru (chlazení).

Invertor – frekvenční měnič (regulátor) otáček kompresoru pro přizpůsobení podmínkám chlazení a vytápění. Jakmile dosáhne teplota v místnosti požadované úrovně, začnou pracovat klimatizační jednotky invertorového typu v režimu pomalých otáček kompresoru, čímž dochází ke značné úspoře elektrické energie a šetrnosti kompresoru.

Jet Cool – funkce klimatizace, při které začne klimatizace produkovat studený vzduch při vysokých otáčkách po dobu 30 min. a nastaví teplotu na 18°C. Tato funkce se využívá pro co nejrychlejší ochlazení vzduchu v místnosti, např. v horkém létu.

Kapilára – velmi úzká trubička, která dle délky zmenšuje tlak v okruhu.

Kondenzátor – malý „radiátor“, který odvádí teplo ze systému a mění jej z plynu na kapalinu.

Kompresor – používá se pro stlačování chladiva, které přivádí pod tlakem do kondenzátoru.

Konzola – nosná část vnější jednotky, která většinou bývá upevněna k budově.

Multisplit – jedná se o dělené klimatizace, kde jsou na 1 ks vnější jednotky napojeny 2 a více ks jednotek vnitřních.

Odvlhčování – funkce klimatizace, kdy je v tomto režimu odstraňována vlhkost ze vzduchu.

Plasma filtr – patentovaný systém plasma filtru vyvinutý firmou LG je jedinečný v tom, že kromě různých mechanických nečistot (prach, bakterie, houby, chlupy od domácích zvířat a pod.) a mikroskopických nečistot (cigaretový dým, pyly, atd.) odstraňuje i pachy, čímž předchází vzniku alergických onemocnění, jako např. astmatu. Tento systém vytváří čistý a svěží vzduch.

Split – dělená klimatizace, která obsahuje 1 ks vnitřní jednotky (výparník) a 1 ks vnější jednotky (kompresor a kondenzátor).

Spojovací potrubí – je izolované měděné propojovací potrubí, které je tvořeno jedním párem trubek rozdílného průměru (např. Ø 6 a 10 mm).

Tepelné čerpadlo – odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a předává ji do místnosti. Klimatizace, které jsou vybaveny tepelným čerpadlem (dnes už téměř všechny) tak umí nejen chladit, ale i topit.

Vnější (venkovní) jednotka – je to kondenzační část klimatizace, kde dochází v režimu chlazení k přeměně kapalného skupenství na plynné a následné vytlačení chladícího média pomocí kompresoru do vnitřní jednotky. Vnější jednotka se umisťuje ven mimo budovu.

Vnitřní jednotka – část klimatizace, kde se v režimu chlazení odpařuje plynné chladivo, čímž dochází k odjímání tepla chlazenému prostoru. Vnitřní jednotka se umisťuje dovnitř místnosti, kde je potřeba regulovat teplotu.

Výměník – slouží k výměně tepla (odevzdává teplo nebo ho přijímá).

Výparník – část klimatizace, kde dochází ke změně kapalného skupenství chladiva na plynné, absorpci tepla a následném odvodu do kompresoru, tzv. "studená" část okruhu.

Zpětný ventil – slouží k průchodu chladiva jedním směrem